Af

Knud Bentholm

Jeg hedder Knud er 47 år, bor i Båring ved Middelfart, er ambulance-redder og er blevet tilknyttet et udviklingsprojekt i Tanzania gennem foreningen ”Redder af verden” (RAV) RAV, er en non profit organisation, uden politisk tilknytning. Foreningens formål er bla.: Samarbejde med andre lande, fortrinsvis udviklingslande. Støtte til at opbygge ambulance, brand og redningstjenester med viden og undervisning, herunder optimering af arbejdsvilkårene for redningspersonaler.

Hej vi er 4 ambulance-reddere der skal til Tanzania gennem og med foreningen : Redder af Verden (RAV)

Dette specifikke projekt for RAV har til formål, i samarbejde med Merete Trolle*, at arbejde hen imod at få bygget en ambulance-station, hvor tidligere og kommende donerede ambulancer kan få til huse, og hvor reddere fra hele Tanzania kan komme, og uddannes.
RAV’s opgave efter ambulancernes ankomst vil være uddannelse og instruktion i betjening af biler og udstyr, samt uddannelse af relevant personale. Til denne opgave håber RAV, at der kan laves aftale med en centralt placeret læge, som kan bruges til korpslæge. Primært for at udarbejde en ensartet tilgang til protokoller og procedurer. Sekundært for at have lægelig back up til personalet i ambulancerne.
Når ambulancerne flyttes ind på stationen, skal RAV desuden hjælpe med drift og vedligehold. Sidstnævnte kan være efter behov og nødvendighed. RAV kan tilbyde at sende en specialist (stationsleder) afsted på denne opgave sammen med en eller flere instruktører, der kan forestå repetition.
Dette er for RAV den anden tur til Tanzania, med det formål at komme videre i samtaler og aftaler med ressource personer. Vi tager selvfølgelig ikke tomhændet derned, og vil under opholdet undervise 20 chauffører i førstehjælp og brug af simpel medicin.

*Merete Trolle NGOèr, formand for Arushas venner der samler gl. hospitalsudstyr ind til Afrika, bygger skoler, børnehaver mm. Merete har været aktiv i Tanzania siden 1986 da hun kom derned som sygeplejerske gennem Mellemfolkeligt samvirke. * www.Redderafverden.dk

Udrejse medio April 2015 hvor I vil høre mere 🙂

 

Skriv en kommentar