Hej alle sammen! Så er vi – efter en 12 timers køretur – ankommet til Schweiz! Humøret var højt hele vejen og vi var super spændte! Martin Bo og Jesper

Ovenfor ses vi ved den af Dansk Mode og tekstil sponsorerede bil.

Efter et par timers søvn og noget hurtigt morgenmad skyndte vi os hen til The World Trade Institute. Efter at vi blev introducerede for hinanden startede dagen med et workshop. Workshoppen fokuserede på diversitet – i alle dens former. Vores delegationer blev fordelt således, at fire hold blev dannet med en god blanding fra hele verden. Herefter skulle vi forsøge at udarbejde nogle tiltag, som kunne promovere forståelse på tværs af kulturer og på samme tid skabe et positivt fundament som forhandlingerne kunne tage deres afsæt i. Det var utrolig spændende at se hvordan de forskellige repræsentanter forståelse af hinanden varierede og samtidlig hvordan udredelsen heraf kunne bidrage til at ændre stemningen fra konkurrerende til venlig. Efterfølgende skulle vi præsentere vores konklusioner for forsamlingen. Nedenfor ses Jesper præsentere sin workgroup’s resultat:

Jesper Møller præsentation

Efterfølgende blev vi undervist i e-mail forhandling af ekstern lektor ved Aarhus Universitet og forhandlingsekspert Mikkel Gudsøe, hvor der var særlig fokus på det skrevne medium. Her blev vi især præsenteret for de mulige farer, og hvordan vores kommunikative evner begrænses når vi ikke længere kan benytte os af kropssprog samt intonation.

Det var en super spændende og lærrig dag!

-Jesper og Martin

Skriv en kommentar