Jeg har nu været i Accra i 14 dage. Jeg er af sted som frivillig, og arbejder på en tandlæge afdeling tilknyttet ”Accra Police Hospital”. I denne forbindelse har jeg valgt sideløbende at lave mit eget projekt i basal mundhygiejne. Dette var noget jeg planlagde før min afrejse, og jeg var derfor heldig at modtage forskellige donationer samt et legat fra Middelfart Sparekasse. Dette brugte jeg på at indkøbe bl.a. En tandsætmodel, plaktabletter, flyers og plakater. Jeg var meget heldig at få doneret i alt 800 tandbørster fra Tandex A/S og Zendium/Pepsodent samt 350 tuber tandpasta fra Kvickly i Middelfart.

Nu er jeg her, og er i fuld gang med at får arrangeret min første undervisningstur  ud til en landsby ca. 2 timers kørsel fra Accra. Som en del af mit frivillige arbejde, er jeg to gange om ugen på såkaldt ”Outreach”, hvor jeg sammen med andre frivillige fra hospitalet tager ud til lokale skoler, børnehjem og landsbyer, for at behandle børnene. Behandlingen består primært i eftersyn og rensning af sår samt uddeling af vitaminer. Herudover har jeg tænkt mig, eftersom jeg har mit andet projekt ved siden af, at afholde undervisning i basal mundhygiejne som et led i disse ugentlige besøg. I sidste uge var vi ude i en lille landsby. Beboerne levede af at have ananas plantager, og det var meget tydeligt at se, at midlerne var få. De boede langt fra alting og deres huse var bygget op af ler, mudder og kolort. En af de andre frivillige fra sygehuset, som er tilknyttet fødeafdelingen, har fået arrangeret at alle børn fra landsbyen i alderen 0-18 år får gratis sygeforsikring, derfor har vi rigtig meget arbejde der skal gøres derude, og vi har allerede lært mange i landsbyen godt at kende. Beboerne har været meget gæstfri og venlige overfor os. Jeg har derfor pakket små poser bestående af; en tandbørste, en tube pasta, en plaktablet og en flyer til alle de i alt 150 børn i landsbyen. Derudover tager jeg to plakater af ”How to brush your teeth” med til deres skole, således, at de hver dag kan blive husket på at børste deres tænder godt. Jeg glæder mig meget til , at jeg kan uddele disse første donationer snarest, samt undervise i brugen heraf. Jeg vil under hele mit ophold i Ghana være i tæt kontakt med denne lille landsby, da vi besøger dem jævnligt for at holde eftersyn med behandlingen af børnenes sår og selvfølgelig for at få lavet alle 150 sygeforsikringer, hvilket har vist sig at være et større projekt end måske forventet. Jeg ser, grundet heraf, denne landsby som værende en god start på mit projekt, da jeg under hele mit ophold vil kunne tjekke op på børnenes tandbørstning ved hjalp af de indkøbte plaktabletter

 

Skriv en kommentar