Dagen for konkurrence ankom endelig og efter en kort præsentation fra Veronika Elgart, som er den Schweiziske hovedforhandler i den virkelige verdens klimaforhandlinger under UNFCCC, gik vi i gang!

Forhandlingerne startede ved, at delegationerne en efter en skulle op til taler stolen for at holde deres åbningstale, som typisk indeholdte deres overordnede position og hvilke aspirationer de havde for dagen.

Efterfølgende gik der ikke længe før delegationen for den Europæiske Union lavede et ”Point Of Order”, som bl.a. kan indebære, at de formelle forhandlinger stopper for et nærmere angivet tidsrum, for således at iværksætte de uformelle forhandlinger, hvor parterne frit kan gå rundt og snakke og forhandle med hinanden.

Herefter blev forhandlingerne hurtigt mere hektiske, da alle ville snakke med alle, samt havde intentioner om at lave alliancer for at stå stærkere. Vi fik hurtigt samlet gruppen af ”major emittors” med den hensigt at influere forløbet til vores fordel.

Martin fører ordet i et forsøg på at skabe alliance med "Major Emitters"-deligationerne

Martin fører ordet i et forsøg på at skabe alliance med “Major Emitters”-delegationerne

 

Som timerne gik, blev det formelle forhandlingsforløb oftere brudt, da flere og flere ønskede at kunne tale mere frit og forhandle i krogene. Vi delte os for at få mulighed for at påvirke forhandlingerne igennem flere delegationer, hvilket var muligt, da vi har et særdeles godt samarbejde og erfaring med hinanden.

Jesper fremlægger sit forslag til medlemmer af den Indiske og Japanske deligation

Jesper fremlægger sit forslag til medlemmer af den Indiske og Japanske delegation

 

Ved at dele os op fik vi påvirket hele forløbet i en positiv retning, hvilket skabte store fremskridt. Efter et par timer følte vi, at vi havde opbakning nok til at bringe vores første punkt for dagen. Martin indtog talerstolen og satte den første afstemning i gang.

Martin fremlægger det første punkt og sætter dagens først afstemning i gang

Martin fremlægger det første punkt og sætter dagens først afstemning i gang

 

Dagen fortsatte og da vi var 5 timer inde i forhandlingerne følte vi stemningen skifte. Sulten og udmattelsen havde sat sine mærker på delegationerne. Nu vidste vi, at det især var vigtigt at stå fast, da det var netop nu, at mange ville være villige til at rykke sig fra deres ellers standhaftige positioner!

Jesper og Martin og et delegationsmedlem fra Syd Afrika

Jesper og Martin og et delegationsmedlem fra Syd Afrika

 

Vi arbejdede intenst på at finde de mest indflydelsesrige delegationer og samle dem om hvad vi håbede kunne blive det endelige ’draft’.

Jesper og Martin fremlægger deres "Draft Proposal" for delegationsmedlemmer fra Brasilien, Syd Afrika, Kina, og EU.

Jesper og Martin fremlægger deres “Draft Proposal” for delegationsmedlemmer fra Brasilien, Syd Afrika, Kina, og EU.

 

Vores ’draft’ gik igennem, dog med nogle ændringer, der blev dikteret og klarlagt af Jesper, så det var spiseligt for de fleste delegationer. De sidste timer sneglede sig nærmest afsted og gik hovedsagligt med at beskytte det vi allerede havde forhandlet på plads, fra igen at blive afvist og skrottet. Delegationerne var nu virkelig præget af de time lange forhandlinger, og det lod sig nu ikke skjule mere. Trætte ansigter og røde øjne var blevet en fælles ’uniform’ for forhandlerne og det var nærmest befriende da klokken blev 18:00 og den endelige afstemning skulle afholdes. Aftalen blev næsten vedtaget enstemmigt – som ventet med undtagelse af den amerikanske delegation. Vi gav alle glædeligt hinanden hånden og skyndte os hjem for at få noget afslappet tøj på og forberede os til afslutningsceremonien.

Det var med stor spænding, at rangeringerne blev udråbt og efter at Japan havde indtaget en tredje plads og EU en anden, kunne vores hjerter ikke banke hurtigere. Endeligt – efter en lang kunstpause – udråbte Præsidenten for The Global Negotiation Conference vinderen, som værende Jesper Møller og Martin Bo Thøming fra Aarhus Universitet, Danmark!

Global Negotiation Conference - Negotiating Climate Change - Trofæet

Global Negotiation Conference – Negotiating Climate Change – Trofæet

 

Alt i alt en uforglemmelig oplevelse!

De venligste hilsner

Jesper Møller og Martin Bo Thøming

Skriv en kommentar